Lọc nước giếng khoan

PRICE

Các sản phẩm Lọc nước giếng khoan đang bán tại Website

LifeStraw ®

LifeStraw ®

Giá cũ: VNĐ
Giá Mới: VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106

Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106

Giá cũ: 3,900.000 VNĐ
Giá Mới:3,600.000 VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG107

Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG107

Giá cũ: 4,000.000 VNĐ
Giá Mới:3,800.000 VNĐ
máy lọc nước Nanosky white ( mầu trắng)

máy lọc nước Nanosky white ( mầu trắng)

Giá cũ: 3,500.000 VNĐ
Giá Mới:3,200.000 VNĐ
máy lọc nước Nanosky Red ( mầu đỏ)

máy lọc nước Nanosky Red ( mầu đỏ)

Giá cũ: 3,500.000 VNĐ
Giá Mới:3,200.000 VNĐ
Máy lọc nước  NanoSky Deco (màu đen)

Máy lọc nước NanoSky Deco (màu đen)

Giá cũ: 3,800.000 VNĐ
Giá Mới:3,400.000 VNĐ
Máy lọc nước máy Nano Geyser TK4

Máy lọc nước máy Nano Geyser TK4

Giá cũ: 3,000.000 VNĐ
Giá Mới:2,600.000 VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108

Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108

Giá cũ: 4,200.000 VNĐ
Giá Mới:3,990.000 VNĐ
Máy lọc nước RO Nagakawa 8 cấp lọc

Máy lọc nước RO Nagakawa 8 cấp lọc

Giá cũ: 4,400.000 VNĐ
Giá Mới:4,200.000 VNĐ
máy lọc nước sunko 8 cấp lọc

máy lọc nước sunko 8 cấp lọc

Giá cũ: 3,700.000 VNĐ
Giá Mới:3,500.000 VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo KG108 Không tủ có đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo KG108 Không tủ có đèn UV

Giá cũ: 5,400.000 VNĐ
Giá Mới:4,800.000 VNĐ
Máy lọc nước NANO Geyser TK8 – 8cấp lọc

Máy lọc nước NANO Geyser TK8 – 8cấp lọc

Giá cũ: 4,000.000 VNĐ
Giá Mới:3,300.000 VNĐ
Máy lọc nước nano nga Geyser GK5 lọc giếng khoan

Máy lọc nước nano nga Geyser GK5 lọc giếng khoan

Giá cũ: 4,500.000 VNĐ
Giá Mới:4,200.000 VNĐ
Máy lọc nước kangaroo RO KG102 (5 lõi lọc)

Máy lọc nước kangaroo RO KG102 (5 lõi lọc)

Giá cũ: 4,500.000 VNĐ
Giá Mới:3,500.000 VNĐ
Máy lọc nước văn phòng 20lit /1h

Máy lọc nước văn phòng 20lit /1h

Giá cũ: 10,000.000 VNĐ
Giá Mới:6,800.000 VNĐ
Máy lọc nước kangaroo RO KG104 (7 Lõi lọc)

Máy lọc nước kangaroo RO KG104 (7 Lõi lọc)

Giá cũ: 4,650.000 VNĐ
Giá Mới:3,600.000 VNĐ
Máy lọc nước kangaroo RO KG103 (6 Lõi lọc)

Máy lọc nước kangaroo RO KG103 (6 Lõi lọc)

Giá cũ: 4,650.000 VNĐ
Giá Mới:3,550.000 VNĐ
Máy lọc nước RO Ohido – T8080 6 cấp lọc ( không vỏ tủ)

Máy lọc nước RO Ohido – T8080 6 cấp lọc ( không vỏ tủ)

Giá cũ: 3,700.000 VNĐ
Giá Mới:3,300.000 VNĐ
Máy lọc nước RO Ohido - T8080 7 cấp lọc (không vỏ tủ)

Máy lọc nước RO Ohido - T8080 7 cấp lọc (không vỏ tủ)

Giá cũ: 4,000.000 VNĐ
Giá Mới:3,600.000 VNĐ
Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất 5m3/h

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất 5m3/h

Giá cũ: 0.000 VNĐ
Giá Mới:0.000 VNĐ
Máy lọc nước RO Ohido - T8080 5 cấp lọc (không vỏ tủ)

Máy lọc nước RO Ohido - T8080 5 cấp lọc (không vỏ tủ)

Giá cũ: 3,400.000 VNĐ
Giá Mới:3,000.000 VNĐ
Máy lọc nước điện phân Kangen LeveLuk SD 501 của Enagic

Máy lọc nước điện phân Kangen LeveLuk SD 501 của Enagic

Giá cũ: 98,000.000 VNĐ
Giá Mới:97,000.000 VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo KG105 (05 Lõi lọc, không vỏ)

Máy lọc nước Kangaroo KG105 (05 Lõi lọc, không vỏ)

Giá cũ: 14,500.000 VNĐ
Giá Mới:10,000.000 VNĐ
Trang 1 2

Máy lọc nước giếng khoan